C/ Mossèn Jaume Guixà, 26-28 / 08784 PIERA Tel. 93 779 45 94
C/ Mossèn Jaume Guixà, 26-28 / 08784 PIERA Tel. 93 779 45 94 

ESCOLA / PROJECTES

PROJECTE D'INNOVACIÓ DE LLENGUES ESTRANGERES

L'escola Les Flandes participa en un pla experimental de llengües estrangeres.

Objectius del projecte:

  • Introduir l'aprenentatge de l'anglès a educació infantil per tal de millorar la competència comunicativa a tota l'etapa d'educació primària.
  • Millorar l'expressió i comprensió oral de tot l'alumnat de primària.
  • Ampliar i reforçar el currículum de llengua estrangera a la Primària amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
  • Fomentar una actitud social positiva cap a l'aprenentatge de llengües estrangeres.


L'escola disposa d'una aula específica d'anglès plenament equipada.

Metodología de treball:

Educació Infantil
L'alumnat d'Educació Infantil a partir de P4 fa 30 minuts diaris d'anglès.
Les classes són dinàmiques i divertides ja que treballen l'idioma a partir d'hàbits, rutines, contes, jocs i cançons.
Aquest curs s'ha implantat com a metodologia de treball a Educació Infantil un "English Corner" (Racó d'anglès) a cada aula dotat amb material per manipular i interaccionar amb la llengua anglesa (titella, contes, CDs, ...)

Educació Primària
L'alumnat d'Educació Primària fa 3 hores d'anglès setmanals: dues amb tot el grup d'alumnes i una d'agrupament Flexible amb menys alumnes per tal de reforçar les destreses de comprensió, producció i interacció oral amb l'especialista d'anglès. Tot utilitzant els recursos multimèdia i mitjans audiovisuals com a suports importants.
Aquestes classes comptaran amb una metodologia diversificada en racons de treball adaptats al nivell dels alumnes, tenint en compte tant la diversitat de continguts com de metodologies.

Un altre recurs metodològic utilitzat tant a Educació Infantil com a Educació Primària és la Travelling Suitcase (maleta viatgera). La maleta viatja durant uns dies a cada casa i així tant els nens/es com les seves famílies tenen l'oportunitat de manipular, llegir i escoltar un material en anglès. D'aquesta manera, el nen o la nena esdevenen els protagonistes del seu aprenentatge i també comparteixen amb la seva família el que han après a l'aula

Es tracta d'una oportunitat per millorar la qualitat de l'educació que reben els nostres alumnes al centre, en aquest cas respecte a l'idioma anglès i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA

El curs passat vam iniciar un altre programa d'Innovació sobre convivència i mediació escolar amb un treball ampli sobre els valors, l'autoestima i la resolució de conflictes. Durant aquest i els propers cursos continuarem desenvolupant i ampliant aquest projecte.

 

Objectius que ens proposem:

  • Fomentar les relacions positives i la resolució pacífica dels conflictes.
  • Formar per a la convivència, prevenir les conductes problemàtiques i intervenir correctament enfront els conflictes.
  • Educació en valors i per a la Pau.
Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Les Flandes Piera

Página web creada con 1&1 IONOS Mi Web.